Viestintä- ja mark­ki­noin­ti­työt Spindeco Tech­no­lo­gies Oy:lle

Osallistuin vuonna 2012 Kuopio Innovationin (nyk. Kuopion yrityspalvelu) aamukahvitilaisuuteen. Samaan tilaisuuteen osallistui Spindeco Technologies Oy:n silloinen toimitusjohtaja Petteri Koljonen. Tapaamisesta käynnistyi monivuotinen yhteistyö Spindecon markkinoinnin ja viestinnän parissa, joka jatkuu edelleen.

Vuosien varrella olen auttanut Petteriä tiimeineen Spindecon viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa, suunnitellut yhdessä yhteistyökumppanini kanssa yrityksen ja heidän kehittämiensä tuotteiden verkkosivut sekä muita markkinointimateriaaleja, pystyttänyt somekanavia, suunnitellut tuotepakkauksia, auttanut digimarkkinoinnissa sekä tuottanut ja käsikirjoittanut animaatioita, jotka havainnollistavat Spindecon teknisen innovaation toimintaperiaatetta.

Yhteistyö on vienyt minut syvälle spintroniikan syövereihin. Spindecon innovaatio perustuu elektronispiniin perustuvaan johtimeen, joka säästää energiaa, parantaa johtimeen liitetyn laitteen hyötysuhdetta ja vähentää laitteen käyttölämpötilaa.

15.08.2020
#markkinointi #sisallontuotanto #strateginen-suunnittelu
Minna Akiola
minna@akiolamedia.fi
Akiola-Media on onnistunut tekemään vaikeaselkoisesta ymmärrettävää ja yksinkertaistamaan esityksillään uutta ajattelua vaativan, hankalaselkoisen kvanttifysikaalisen ilmiön ymmärrettävään muotoon.

Tyylikkyys yritystämme koskevissa eri aineistoissa ja niiden visuaalisissa ilmeissä sekä Minnan pitkä teknisen alan kokemus ovat tuoneet meille vahvan tiimipelaajan vahvistamaan teknologiamme erityispiirteistä kertomista eri muodoissa!
Petteri Koljonen, COB
Spindeco Technologies Oy