Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Akiola-Media Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.08.2020. Viimeisin muutos 27.08.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Akiola-Media Oy
Haapaniemenkatu 28
70110 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Akiola
Sähköpostiosoite: minna@akiolamedia.fi
Puhelin: 040 569 5211

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiimme ja mainonnan kohdentaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan kerätä myös väestörekisteristä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ), Suomen Asiakastieto Oy:stä ja muista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Akiola-Media Oy:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Akiola-Media Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkosivujen käyttöehdot

Yleistä

Akiola-Media Oy myöntää käyttöoikeuden verkkosivustoonsa, sillä edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy tässä dokumentissa kerrotut ehdot. Käyttöehdot koskevat ainoastaan verkkosivustoa, eivät mahdollista käyttäjän ja Akiola-Median välistä viestintää tai sopimuksia. Jos olet epävarma siitä, mikä on sallittua ja mikä ei, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Käyttämällä sivustoa ja sen palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot.

Käyttöoikeudet

Verkkosivuston omistaa Akiola-Media Oy. Verkkosivustolla tarkoitetaan verkkosivuja ja niiden tekstisisältöjä sekä lomakkeita, sovelluksia, ohjelmakoodia ja osaa kuvista. Kuvat tai muut sisällöt, joita Akiola-Media Oy ei omista, mutta joihin Akiola-Medialla on käyttöoikeus, ovat Akiola-Median yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden tai kuvien ja sisältöjen lisenssinhaltijoiden omaisuutta.

Verkkosivuston sisällön tai sen osan jakelu, kopioiminen tai tallentaminen kaupalliseen käyttöön on kiellettyä ilman Akiola-Median kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta tässä dokumentissa mainittuja poikkeuksia. Käyttäjä voi tallentaa, kopioida tai tulostaa sivuston sisältöjä omaan käyttöönsä mutta ei kaupalliseen käyttöön. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että tällaista sisältöä ei levitetä edelleen ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää verkkosivustoa tarkoituksenaan etsiä tietoturva-aukkoja tai hyödyntääkseen sellaisia. Mikäli käyttäjä toimii näin tietoisesti tai tiedostamattaan, on Akiola-Medialla oikeus ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin toimiin hakeakseen korvausta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Merkit, nimet ja tunnukset

Verkkosivustolla esiintyvät Akiola-Median tavaramerkit, logot, tuote- ja mallimerkinnät tai niiden muunnelmat ovat Akiola-Median omaisuutta. Niiden käyttö ja/tai muuttaminen on kiellettyä, ellei Akiola-Media Oy tai oikeuksien omistaja ole antanut käyttöön lupaa. Muut tuote- ja yritysmerkit, jotka esiintyvät verkkosivustolla, voivat olla kyseisten omistajien tavaramerkkejä, joiden käyttö ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty.

Oikeus muutoksiin

Akiola-Medialla on oikeus tehdä muutoksia verkkosivustoihin ja näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Käyttäjän luovuttamat tiedot

Lähettämällä tietoja tai tiedostoja verkkosivustomme kautta käyttäjä vahvistaa sen, että lähetetty aineisto ei ole laitonta ja että ennen lähettämistä on tehty tarvittavat varotoimet, jotta lähetys ei sisällä viruksia tai muuta vahinkoa aiheuttavaa sisältöä. Käyttäjän tulee varmistua, että lähetetyt tiedot ja aineistot ovat käyttäjän omistuksessa siten, että käyttäjällä on kaikki oikeudet niiden lähettämiseen Akiola-Medialle. Lähettäessään tietoja Akiola-Medialle käyttäjä luovuttaa Akiola-Medialle oikeuden tallentaa tiedot esimerkiksi erilaisiin tietojärjestelmiinsä ja käyttää tietoja sopiviksi katsomillaan tavoilla veloituksetta sekä luovuttaa niitä tarvittaessa yhteistyökumppanien käyttöön.

Kaikki verkkosivustolle tuleva liikenne tallentuu kävijäseurantajärjestelmiin. Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite, syntymäaika tai muita vastaavia tietoja) ei kerätä automaattisesti ilman käyttäjän erillistä lupaa. Kävijäseuranta tallentaa kävijän ip-osoitteen. Väärinkäytöstilanteissa tämä ip-osoite voidaan luovuttaa viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Evästeiden käyttö

Akiola-Median verkkosivustoilla voidaan kerätä sivuilla vierailevien käyttäytymistietoja. Vierailijan tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa, eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voi käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista vierailijan laitteella olevien tietojen tutkimista.

Akiola-Median verkkosivustoilla voi olla käytössä sosiaalisen median toimintoja, joiden sisältö tulee suoraan kyseisistä palveluista. Sosiaalisen median sovellukset voivat kerätä tietoja verkkosivustojen vierailijoista kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Kolmansien osapuolten käyttöehdot voivat poiketa Akiola-Median käyttöehdoista.

Mikäli vierailija ei halua, että Akiola-Media tai sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, vierailija voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista.

Ilmoituksen laillisuus

Verkkosivuston käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvissä asioissa sovelletaan Suomen lakia.