Viestintästrategia

Viestintästrategian määrittely

Määrittelemme viestintästrategiassa yrityksen tavan viestiä sekä viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ja tavoitteet. Viestintätoimenpiteillä tähdätään luottamuksen rakentamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen. Keskiössä on arvon tuottaminen asiakkaalle häntä hyödyttävällä tiedolla.

Tukea viestintätoimille

Viestintästrategian ansiosta yrityksen viestinnästä tulee suunnitelmallista. Viestintästrategia toimii myös oivallisena apuna uusia työntekijöitä perehdytettäessä, eikä yhtiön johdonmukainen viestintä vaarannu, vaikka avainhenkilöt poistuisivatkin.

Mitä viestintä-
strategia sisältää?

Kartoitamme yrityksen viestinnän nykytilan ja viestintäkanavat, kohderyhmät, kilpailijat, viestinnän vahvuudet, haasteet ja tavoitteet. Määrittelemme tärkeimmät viestintäkanavat, viestinnän äänensävyn ja mittarit viestinnän tulosten seurantaan. Lisäksi suunnittelemme yrityksen ydinviestit, kuten hissipuheen.

Esittelyssä:
SISÄLTÖMARKKINOINTI
Tutustu