Viestintä- ja mark­ki­noin­ti­työt Suomen Teol­li­suus­mer­kin­näl­le

Olen ollut Suomen Teollisuusmerkintä Oy:n viestinnässä ja markkinoinnissa mukana kohta kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö käynnistyi toisen asiakkaani suosituksesta. Vuosien varrella olen luonut Teollisuusmerkinnälle viestintä- ja markkinointimateriaaleja laajasti eri tarpeisiin sekä suunnitellut yrityksen verkkosivut ja graafisen ohjeiston. Tällä hetkellä vastuullani on yhtiön digimarkkinointi (Googlen display- ja hakusanamainonta), uutiskirjeen toteutus sisältöineen neljä kertaa vuodessa sekä verkkosivujen ylläpito.

Teollisuusmerkinnällä on toimistot Helsingissä ja Oulussa. Välimatka oman Kuopion konttorini ja Teollisuusmerkinnän eri toimipisteiden välillä ei ole muodostunut haasteeksi. Kuukausittain tuotetut viestintäaineistot ovat liikkuneet sujuvasti sähköisesti ja tapaamiset ovat järjestyneet joustavasti.

10.06.2020
#markkinointi #sisallontuotanto #strateginen-suunnittelu
Minna Akiola
minna@akiolamedia.fi
Olemme jo vuosia luottaneet Akiola-Media Oy:n asiantuntemukseen yrityksemme markkinoinnissa.

Minnan asiantuntemus ja palvelu ovat aina olleet ensiluokkaisia, ja hän tuottaa ideoita sekä toteuttaa sovitut asiat moitteettomasti.
Benny Lehto, toimitusjohtaja
Suomen Teollisuusmerkintä Oy