Kuopion kaupungin vai­kut­ta­vuus­vies­tin­tä

Loin vuonna 2018 Kuopion kaupungin vaikuttavuusviestinnän suunnitelman ja vaikuttamisen matriisin sekä kirjoitin sisältöjä Kuopio High Lights -sivustolle, joka kokoaa tärkeimmät ja viimeisimmät tiedot Kuopiosta.

Vaikuttavuusviestinnän tavoite on, että kaikki kaupungin sidosryhmät (erityisesti poliittiset päättäjät) puhuvat Kuopion kärkihankkeista ja tärkeistä teemoista samalla tavalla. Vaikuttavuusviestinnän suunnitelman yhteydessä luotu matriisi muodostaa rungon vaikuttavuusviestinnän kokonaisuudelle.

Loin vaikuttavuusviestinnän suunnitelman määrittelemällä Kuopion kaupungin viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ja kanavat, kokoamalla kaupungin tärkeimmät teemat yhteen ja suunnittelemalla sovellettavat työkalut viestien jalkauttamiseen. Suunnitelmassa otettiin huomioon myös vaikuttavuusviestinnän seurannan mittarit.

Kuopio High Lights -sivustolle tuotin lyhyitä hissipuhemaisia tietoiskuja Kuopion kärkihankkeista ja -teemoista, kuten saavutettavuudesta, hyvinvoinnista ja kasvusta sekä osaamisesta. Tietoiskut toteutettiin muun muassa Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen, elinkeinojohtaja Jukka Pitkäsen ja Kuopion alueen kauppakamarin silloisen toimitusjohtajan Silja Huhtiniemen haastatteluiden pohjalta.

Yksi osa vaikuttavuusviestintää on keväällä 2020 toteutettu Kuopio by Nature -lehti, johon tuotin yhteistyökumppanini kanssa kaikki artikkelit.

04.09.2020
#sisallontuotanto #strateginen-suunnittelu
Minna Akiola
minna@akiolamedia.fi
Akiola-Media tuotti artikkelit Kuopion kaupungin Kuopio by nature-lehteen. Julkaisu on laadukas ja monipuolinen kokonaisuus, joka vaatii sekä toimittajatiimiltä että kirjoittajalta paljon.

Asioiden yhdistäminen kiinnostaviksi, erottuviksi kokonaisuuksiksi on onnistunut. Julkaisu täyttää odotuksemme.
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Kuopion kaupunki