SISÄLTÖMARKKINOINTI

Sisältömarkkinoinnilla tähdätään luottamuksen rakentamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen tietyssä kohderyhmässä. Keskiössä on arvon tuottaminen asiakkaalle häntä hyödyttävällä tiedolla.

Sisältömarkkinoinnissa potentiaalista asiakasta johdatetaan vaihe vaiheelta eteenpäin ostopolulla ja tuodaan lähemmäs yritystä. Markkinointitapa perustuu nk. inbound-markkinointiin, jossa ei vain julisteta omaa viestiä ulospäin vaan pyritään houkuttelemaan mahdollisia asiakkaita itse vuorovaikutukseen yrityksen kanssa.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Tavoite 1:

Saada liikennettä yrityksen verkkosivuille mielenkiintoisen verkkosisällön (esimerkiksi oppaiden, videoiden ja blogitekstien) avulla. Verkkosivuilla käyneille ihmisille voidaan kohdentaa markkinointia mm. sivuille asennettavan Facebook-pikselin avulla.

Tavoite 2:

Saada seuraajia sosiaalisen median kanaviin, tällöin markkinointi on kohdennettavampaa. Somekanavissa voidaan jakaa esimerkiksi asiakastarinoita, työntekijöiden esittelyjä, kuvia tehdyistä töistä, yritysvideoita ja animaatioita.

Tavoite 3:

Saada lupa suoramarkkinointiin. Mielenkiintoista sisältöä tuottamalla saadaan mahdollinen asiakas kiinnostuneeksi yrityksestä ja voidaan saada häneltä lupa suoramarkkinointiin esimerkiksi sähköisten uutiskirjeiden avulla. Kun yhteystiedot on saatu, on käsissä henkilö, joka on oikeasti kiinnostunut yrityksen toiminnasta.

Tavoite 4:

Myynti. Kun mahdolliset asiakkaat on sitoutettu yritykseen verkkosivujen ja sosiaalisen median sisältöjen avulla, on käytettävissä kohderyhmä, jolle on helpompi myydä. Myyntityötä edesauttaa se, että yritys on potentiaaliselle asiakkaalle ennestään tuttu. Jos asiakas on lisäksi kokenut saamansa sisällön hyödylliseksi, hän todennäköisesti luottaa muiltakin osin yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

TEHOKKAAN
SISÄLTÖMARKKINOINNIN EDUT

  • Käytössä on oikein rakennettu kohdeyleisö, joka reagoi yrityksen julkaisuihin.
  • Laaja suoramarkkinointiosoitteisto, jolla mahdolliset asiakkaat tavoitetaan.
  • Kohdeyleisö, joka on jo vieraillut yrityksen verkkosivuilla.
  • Kasvava joukko kiinnostuneita ihmisiä, joille kohdentaa markkinointia.

Sisältömarkkinoinnin tueksi on mahdollista rakentaa markkinoinnin automaatio, jolla tehostetaan ja automatisoidaan markkinointitoimenpiteitä, luokitellaan liidejä ja pidetään yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa.

Tutustu palveluihimme, jotka hyödyntävät sisältömarkkinointia.

KIINNOSTUITKO?
TUTUSTU MYÖS
DIGIMARKKINOINTI SISÄLLÖNTUOTANTO