10-vuotisjuhlajulkaisu
2011-2012
Akiola-Median tarina

Tervetuloa tutustumaan Akiola-Median 10-vuotiseen taipaleeseen!

Käy peremmälle ja tutkaile tämän esityksen tulevilla sivuilla minne vuodet ovat yrityksen vieneet.

Perustaminen

Perustin Akiola-Median vuonna 2011 - aluksi toiminimellä. Yritys on vuosien varrella kasvanut osakeyhtiöksi ja tarjoaa viestintä- ja sisältöstrategioiden suunnittelua, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua, markkinointipalveluita sekä historiikkien ja elämäkertojen taitto- ja toimituspalveluita.

Oheisella videolla kerron lisää yrityksen syntyhistoriasta.

Ensimmäiset asiakkaat

Ensimmäinen asiakastyöni oli Servicepoint Kuopio Oy:n nettisivujen sisällöntuotanto. Muokkasin jo laadittuja tekstejä ja tuotin niitä lisää sekä autoin sivuston kuvavalinnoissa.

Toinen merkittävä alkuvaiheen asiakkaani oli entinen työpaikkani Otavamedia Oy. Olen vuosien varrella taittanut ja kirjoittanut artikkeleita useisiin Otavamedian lehtiin.

Myös Suomen Teollisuusmerkintä Oy tuli asiakkaakseni jo yrityksen alkuvuosina ja on säilynyt asiakkaana näihin päiviin saakka.

Toimitilat

Tein aluksi töitä kotona, mutta melko pian totesin työn ja vapaa-ajan sekoittuvan liikaa, joten vuokrasin ensimmäisen toimitilani Itkonniemenkadulta.

Akiola-Media on onnistunut tekemään vaikeaselkoisesta ymmärrettävää ja yksinkertaistamaan esityksillään uutta ajattelua vaativan, hankalaselkoisen kvanttifysikaalisen ilmiön ymmärrettävään muotoon.

Tyylikkyys yritystämme koskevissa eri aineistoissa ja niiden visuaalisissa ilmeissä sekä Minnan pitkä teknisen alan kokemus ovat tuoneet meille vahvan tiimipelaajan vahvistamaan teknologiamme erityispiirteistä kertomista eri muodoissa!

Petteri Koljonen, COB
Spindeco Technologies Oy

Olemme jo vuosia luottaneet Akiola-Media Oy:n asiantuntemukseen yrityksemme markkinoinnissa.

Minnan asiantuntemus ja palvelu ovat aina olleet ensiluokkaisia, ja hän tuottaa ideoita sekä toteuttaa sovitut asiat moitteettomasti.

Benny Lehto, toimitusjohtaja
Suomen Teollisuusmerkintä Oy

2013-2014
Elämäkerta­sovellus

Minua on aina kiinnostanut ihmisten elämäntarinat ja historian taltioiminen. Vuonna 2012 käynnistin projektin, jonka tavoitteena oli luoda verkkosovellus elämäkertojen työstämiseen ja toimittamiseen. Sovelluksen kautta luodut teokset voidaan julkaista sähköisesti ja painettuna kirjana.

Verkkosovellus valmistui vuonna 2013 ja on edelleen olemassa. Sillä on toimitettu useita elämäkertateoksia ja aikomukseni on jatkaa sovelluksen kehittämistä edelleen.

Elämäkerta­kurssi

Vuonna 2014 pidin Snellman-kesäyliopistolla kurssin elämäkertakirjoittajien ryhmälle. Kurssilla pilotoitiin kehittämäni elämäkertasovelluksen ensimmäistä versiota ja kurssilaiset loivat kirjoittamistaan elämäkerroista taitetut kirjat sovelluksen avulla. Kurssin päätteeksi kirjat painatettiin.

Verkostoituminen

Olen osallistunut aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin ja monet asiakkaani ovatkin tulleet asiakkaikseni tutustuttuani heihin erilaisilla kursseilla. Olen verkostoitunut aktiivisesti myös mm. Kuopion yrittäjien, Mark Savon ja BNI-verkoston kautta.

Yhteistyökumppanit

Olen vuosien varrella hankkinut ympärilleni suuren joukon yhteistyökumppaneita, joiden ansiosta voin tarjota palveluja laadukkaasti ja ilman resurssirajoituksia.

2015-2016
Osakeyhtiöksi

Akiola-Media muuttui osakeyhtiöksi vuonna 2015. Samalla toiminta painottui entistä enemmän sisällöntuotantoon ja yritys saikin lisämääritelmän "sisältötoimisto".

Toimipiste Kiltatalolle

Vuonna 2016 toimistoni muutti Kiltatalolle keskustaan.

Elämäkerrat

Vuosina 2015-2016 taitoin useita elämäkertateoksia. Autoin asiakkaitani myös niiden sisältöjen tuottamisessa ja muokkaamisessa.

Sisältö­toimisto

Perinteiseen viestintätoimistoon verrattuna tuotan paljon muutakin kuin tekstisisältöjä. Sisällöt voivat koostua tekstien lisäksi esimerkiksi kuvista, videoista, animaatioista ja infografiikasta.

Taustani graafikkona antaa minulle oivat lähtökohdat myös muiden kuin tekstisisältöjen tuottamiseen, vaikka kirjoittaminen onkin aina ollut lähellä sydäntäni. Erityisen mielelläni kirjoitan tekniseen alaan liittyviä tekstejä.

2017-2018
Suuria asiakkaita

Vuosina 2017 ja 2018 asiakkaikseni tuli useita suuria organisaatioita ja yrityksiä, kuten Kuopion kaupunki, Istekki Oy ja Bella-Veneet Oy.

Toimipiste Torikulmaan

Toimistoni siirtyi vuonna 2017 Kuopion torin laidalle. Työn lomassa on mukava lepuuttaa silmiä torivilinässä.

Kuopion kaupunki

Vuonna 2017 olin mukana toteuttamassa Kuopion kaupungin yli puoli vuotta kestänyttä Kuopio goes Shanghai -projektia, joka huipentui juhlanäyttelyyn Shanghaissa.

Olen tehnyt myös Kuopion kaupungin vaikuttavuusviestintäsuunnitelman, kirjoittanut BusinessKuopion nettisivuille yli 30 menestystarinaa ja tuottanut lukuisia muita tekstisisältöjä ja graafisia materiaaleja Kuopion kaupungin eri kanaviin.

Bella-Veneet

Suunnittelin vuosina 2018-2019 Bella-Veneet Oy:n venebrändien viestintästrategioita, tuotin sisältöjä ja digimarkkinointikampanjoita heidän somekanaviinsa ja laadin tiedotteita eri tarpeisiin.

2019-2020
Markkinointi ja myynti

Kehitän osaamistani jatkuvasti. Vuonna 2017 osallistuin puoli vuotta kestäneeseen Myynnin ja markkinoinnin johtamisen valmennusohjelmaan. Koulutuksessa tähdättiin markkinoinnin ja myynnin strategiseen johtamiseen. Koulutus poiki asiakkaakseni myös Koivumäen kartanon.

Uusien nettisivujen julkaiseminen

Akiola-Median verkkosivut saivat uuden ulkomuotonsa vuonna 2020.

Tunnustus

Akiola-Media sai Suomen vahvimmat -tunnustuksen vuonna 2020. Tunnustuksen mukaan Akiola-Media on yritys, joka luo voimaa tulevaisuuden talouselämään.

Kuopio tanssii ja soi

Vuonna 2019 suunnittelimme Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin 50-vuotishistoriikin ulkoasun ja taitoimme teoksen.

Tarinajana

Vuonna 2020 käynnistyi yhteistyökumppanini Jutelman kanssa Tarinajana-hanke, joka tähtää historiikkikonseptin uudistamiseen. Ensimmäiseksi pilotiksi teimme 3D Talon virtuaalisen historiikin. Tämä Akiola-Median 10-vuotisesitys on osa hankkeen toista pilottia.

2021
JUHLAVUOSI

Akiola-Media täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Kerron oheisella videolla, miten vuodet ovat sujuneet.

Kiitokset kuluneista vuosista asiakkaillemme!
CreMA / AVEK, OKM